Kutsume sind osalema noortevolikogude arenguprogrammis, mille eesmärgiks on noortevolikogude põhitegevuse toetamine. Aitame sul välja mõelda viise, kuidas paremini enda kohaliku tasandi soove ellu viia ja anname kaasa teadmistepagasi erinevatest töövahenditest – ja viisidest, mis aitavad noortevolikogu tööd muuta efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks.

 

ENLi poolt pakutava programmi eesmärgiks on:

  1. Omandada oskus kohaliku tasandi poliitikas enda ettepanekuid formuleerida ja neid kommunikeerida kohaliku tasandi otsustajatega.
    1.1. Anda juhised lobitöö tegemiseks, millel on oluline osa kohaliku tasandi noortepoliitika elluviimisel.
  2. Anda erinevad tööriistad kaardistamaks kodukoha probleeme ja võimalusi.
  3. Valmib miniõpik-retseptiraamat noortevolikogudele, mis kirjeldab toimunud töötubade sisu ning annab juhiseid, kuidas erinevaid tegevusi ellu viia.
  4. Noortevolikogud on algatanud ja aidanud ellu viia rida otsuseid oma kodukohas, mis muudavad noorte elu kvaliteetsemaks.

 

Mida arenguprogrammis osalemine pakub? Arenguprogrammi aktiivselt läbinud noortevolikogu oskab:

  1. teha koostööd Eesti suuremate noorteorganisatsioonidega;
  2. tähelepanu pöörata kodukoha noortepoliitika kitsaskohtadele (erinevate meetoditega) ja neid ümber kujundada vastavalt vajadusele;
  3. suhelda kohaliku tasandi otsustajatega;
  4. kasutada kommunikatsiooni (mh. visuaalse) tööriistu.

 

Kandideerimistingimused

Kandideerimisperiood: 14.-27. jaanuar.

Kõige olulisem on motiveeritus, mis tähendab programmi panustamist ajaliselt, enese arendamiseks ja olema valmis jagama kodukohas teadmisi enda noortevolikogu liikmetele. Kasutegurina mängivad juba varasemalt aktiivselt kohalikul tasandil noortepoliitikas ja/või noorteürituste korraldamistes kaasalöömine ning korraldamine. Olulist rolli mängib võimalus käia koolitustel mitmekesi (3 liikmelised grupid igast noortevolikogust).

 

Arenguprogrammi kava

Arenguprogramm toimub 2015. aastal veebruarist novembrini (10 kuud), mille käigus toimuvad ühe- ja kahepäevalised töötoad (loengud, seminarid, grupitööd ja kodused ülesanded), lõppüritus ja kohaliku tasandi otsustajate-noorsootöötajatega kohtumised. Kaasatakse mentorid, kelle ülesandeks on enda teadmiste ja panusega aidata rakendada IV. eesmärgi täitumist.

Programmi jooksul kaardistatakse, analüüsitakse ja pakutakse tööriistu noortevolikogude kodukohtade noortepoliitika edendamiseks, koostatakse vastavad tegevuskavad, antakse noortevolikogudele vajaminevad oskused ja teadmised, kuidas leida ja kaasata erinevaid noorteorganisatsioone enda tegevustesse.

Koolitused toimuvad Tallinnas.

 

Koolitusprogrammi teemad ja ajad:

1. moodul – Programmi sissejuhatus. Noortevolikogude eesmärk, kuidas selle rakendamiseni jõuda ja Varivalimiste debati korraldamine. 7 – 8. veebruar 2015.

2. moodul – Visuaalne kommunikatsioon. Politics & Policy ja analüüs. 12. märts 2015.

3. moodul – Läbirääkimiste kunst – noortevolikogus ja linnaametnikega. Simulatsioonid ehk kuidas läbi praktika õppida tundma lobitöö rolli. 11. aprill 2015.

4. moodul – Jätkusuutlik noortevolikogu – valimised, võimalikud struktuurimudelid ning kuidas toimub organisatsiooni üleandmisprotsess. 16. mai 2015.

5. moodul – Rahvusvaheline koostöö – head näited välismaalt, mida sealsed NVK-d on ellu viinud ja kuidas see on reaalselt noortepoliitikat mõjutanud. 19. september 2015.

6. moodul – Arengu ja tegevuste analüüs koos mentoriga – kokkuvõte programmist ja miniõpiku esitlus, lõpetamine. 17. oktoober 2015.

 

Registreeri SIIN! Tähtaeg on 27. jaanuar!

 

Korralduslik informatsioon:

– Arenguprogrammis osalemine on tasuta eeldusel, et kõikidel moodulitel osaletakse (kaetakse toitlustus, majutus ja transport)

– Kuna kohti on 10, siis jätab ENL endale õiguse kandidaate valida.

 

Lisainformatsioon:

Ivo Visak

Tel: 55645119

E-mail: ivo@enl.ee


Related Posts

Määratlemata

Kaasan Noort märgis 2017

“Kaasan noort” märgis on tunnustuseks kohalikele omavalitsustele, kes kaasavad või soovivad kaasata noori ja hindavad nende panust otsustusprotsessides. Märgis omistatakse kohalikele omavalitsustele, kes täidavad märgise kriteeriume: Kohalik omavalitsus soodustab noorte kaasamist (ideetasandil); Kohalik omavalitsus toetab Read more…

Määratlemata

Osaluskogude visioon 2020

Valminud on osaluskogude visioon 2020. Kogu visiooni sisu võib võtta kokku motoga „Igale noorele võimalus osaleda.“ Täpsemad eesmärgid aastaks 2020 on järgmised: 1. noorte osalusvõimalused on suurenenud; 2. traditsiooniliste osalusvormide jätkusuutlik areng on toetatud; 3. Read more…

Määratlemata

Noortevolikogude baaskoolituse konspekt

2016 aasta lõpus korraldas ENL alustavatele noortevolikogudele järjekordse baaskoolituse. Kahe päeva jooksul käsitleti erinevaid teemasid nagu motivatsioon, meeskonnatöö- ja juhtimine ning ajaplaneerimine. Toimunud baaskoolitusest on valminud ka sisukonspekt. See on leitav SIIT

X
- Enter Your Location -
- or -