2018. aasta alguses avanes taas võimalus noortel ning nooremeelsetel kandideerida ENLi vabatahtlikuks. ENLi vabatahtlike ülesanneteks on suhtlemine hooajakoolide koolitajatega, vaba aja programmi ettevalmistamine,  üldise korraldusega tegelemine, info levitamine ning sponsorite leidmine. Vabatahtlike kandideerimisprotsessis osales 21 noort, kellest osutus valituks üheksa.

29. märtsil kohtusid esmakordselt need üheksa noort üksteisega silmast-silma ENLi kontoris.  Kohtumise peaeesmärkideks oli vabatahtlike omavaheline tutvumine ning Kevadseminari esmaste plaanide arutamine.

Kohtumise jooksul toimusid põnevad tutvumismängud, ringkäik ENLi kontoris ning anti ülevaade ENList kui organisatsioonist. Samuti külastati teatrit von Krahl, kus toimub 2018. aasta Kevadseminar. Külastusel said vabatahtlikud ülevaate tingimustest, kus peagi tegutsema hakatakse.

Viidi ellu ka rühmatöid, mille käigus noored õppisid üksteist rohkem tundma ning said ülevaate neid ees ootavatest kohustustest.

Päev oli koostöine, meeldejääv ning andis vabatahtlikele võimaluse omavahel tutvumiseks.

ENLi korraldusmeeskond 2018/2019

Sisukorraldus: Kaisa Saluste, Keidi Kaitsa
Meelelahutus: Ele Laks, Maris Praats
Meedia: Ave-Liis Kivest, Madis U. Teuli
Sponsorlus: Annemari Koller, Triinu Kopelmäe, Jarmo Noorsalu

 


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Model United Nations of Tallinn 2018

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldasid Tallinna Saksa Gümnaasiumi noored projekti Model United Nations of Tallinn 2018. Projekti tegevuste kirjeldus Model United Nations (MUN) on konverents, mis simuleerib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tööd. Read more…

Uudised

Noorte osaluse fond: Tartu 2018 – Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioon

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Tegusad Eesti Noored projekti Tartu 2018 – Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioon Projekti tegevuste kirjeldus MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN) on üle-Eestiline kodanikuharidust pakkuv poliitiliselt neutraalne noorteorganisatsioon. Read more…

Uudised

Noorte osaluse fond: Järvamaa noorte võrgustiku loomine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Järvamaa Noortekogu projekti Järvamaa noorte võrgustiku loomine Projekti tegevuste kirjeldus Projekti “Järvamaa noorte võrgustiku loomine” peamine eesmärk oli luua side Järvamaa Noortekogu, Paide linna noortevolikogu, Türi noortevolikogu Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -