2018. aasta alguses avanes taas võimalus noortel ning nooremeelsetel kandideerida ENLi vabatahtlikuks. ENLi vabatahtlike ülesanneteks on suhtlemine hooajakoolide koolitajatega, vaba aja programmi ettevalmistamine,  üldise korraldusega tegelemine, info levitamine ning sponsorite leidmine. Vabatahtlike kandideerimisprotsessis osales 21 noort, kellest osutus valituks üheksa.

29. märtsil kohtusid esmakordselt need üheksa noort üksteisega silmast-silma ENLi kontoris.  Kohtumise peaeesmärkideks oli vabatahtlike omavaheline tutvumine ning Kevadseminari esmaste plaanide arutamine.

Kohtumise jooksul toimusid põnevad tutvumismängud, ringkäik ENLi kontoris ning anti ülevaade ENList kui organisatsioonist. Samuti külastati teatrit von Krahl, kus toimub 2018. aasta Kevadseminar. Külastusel said vabatahtlikud ülevaate tingimustest, kus peagi tegutsema hakatakse.

Viidi ellu ka rühmatöid, mille käigus noored õppisid üksteist rohkem tundma ning said ülevaate neid ees ootavatest kohustustest.

Päev oli koostöine, meeldejääv ning andis vabatahtlikele võimaluse omavahel tutvumiseks.

ENLi korraldusmeeskond 2018/2019

Sisukorraldus: Kaisa Saluste, Keidi Kaitsa
Meelelahutus: Ele Laks, Maris Praats
Meedia: Ave-Liis Kivest, Madis U. Teuli
Sponsorlus: Annemari Koller, Triinu Kopelmäe, Jarmo Noorsalu

 


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Järvamaa noorte võrgustiku loomine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Järvamaa Noortekogu projekti Järvamaa noorte võrgustiku loomine Projekti tegevuste kirjeldus Projekti “Järvamaa noorte võrgustiku loomine” peamine eesmärk oli luua side Järvamaa Noortekogu, Paide linna noortevolikogu, Türi noortevolikogu Read more…

Uudised

ENLi Suvekool 2018: Andmekaitse seaduse muudatused

31. juulist kuni 2. augustini toimus Nelijärve puhkekeskuses Eesti Noorteühenduste Liidu Suvekool. Selle aasta suvekoolis käis muuhulgas noorteühendustele rääkimas Andmekaitse Inspektsioonist Liisa Ojaku sellest, mida tähendab 25. mail kehtestatud andmekaitse üldmäärus noorteühendustele ning kuidas peaks toimima, et Read more…

Uudised

Pärnumaa Noortekogu Suvekool

Osaluskogu tegevustes osaledes eeldatakse noortelt, et nende kohustuseks on ainult vallavanemaga kohtumine kord kvartalis või rääkimine poliitilistel teemadel, mis noori puudutavad. Osaluskogus tegutsedes on aga võimalik astuda tavapärasest kastist välja ning teha midagi uudset. Uudne Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -