2018. aasta alguses avanes taas võimalus noortel ning nooremeelsetel kandideerida ENLi vabatahtlikuks. ENLi vabatahtlike ülesanneteks on suhtlemine hooajakoolide koolitajatega, vaba aja programmi ettevalmistamine,  üldise korraldusega tegelemine, info levitamine ning sponsorite leidmine. Vabatahtlike kandideerimisprotsessis osales 21 noort, kellest osutus valituks üheksa.

29. märtsil kohtusid esmakordselt need üheksa noort üksteisega silmast-silma ENLi kontoris.  Kohtumise peaeesmärkideks oli vabatahtlike omavaheline tutvumine ning Kevadseminari esmaste plaanide arutamine.

Kohtumise jooksul toimusid põnevad tutvumismängud, ringkäik ENLi kontoris ning anti ülevaade ENList kui organisatsioonist. Samuti külastati teatrit von Krahl, kus toimub 2018. aasta Kevadseminar. Külastusel said vabatahtlikud ülevaate tingimustest, kus peagi tegutsema hakatakse.

Viidi ellu ka rühmatöid, mille käigus noored õppisid üksteist rohkem tundma ning said ülevaate neid ees ootavatest kohustustest.

Päev oli koostöine, meeldejääv ning andis vabatahtlikele võimaluse omavahel tutvumiseks.

ENLi korraldusmeeskond 2018/2019

Sisukorraldus: Kaisa Saluste, Keidi Kaitsa
Meelelahutus: Ele Laks, Maris Praats
Meedia: Ave-Liis Kivest, Madis U. Teuli
Sponsorlus: Annemari Koller, Triinu Kopelmäe, Jarmo Noorsalu

 


Related Posts

Uudised

Noortevolikogu loomine

Haldusreformi valguses toimuvad mitmed muudatused ka noorte osalusmaastikul. Lisaks uutele osalusvormidele tuleb üha enam uudiseid ka nendest kohalikest omavalitsustest, kes soovivad või plaanivad luua oma noortevolikogu. Endise Tõrva linna, nüüdse Tõrva valla noorena on mul Read more…

Uudised

ENLi Kevadseminar 2018

19.-20. mail toimus Teater Von Krahlis Eesti Noorteühenduste Liidu Kevadseminar, mis keskendus võrgustumisele ning selle kaudu pikaajalisema mõju saavutamisele. Kahe päeva jooksul toimus neli erinevat koolitusblokki, mida viisid ellu Roger Tibar ja Kai Klandorf. Roger Read more…

Uudised

ENLi Osalusbooklet

2018. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit igale Eesti omavalitsusele 750€ suurust toetust noorte osaluse arendamiseks. Toetuse eesmärgiks on luua igas KOVis vähemalt üks uus noorte osalusvõimalus. Osalusvõimaluste loomine on mahukas protsess, millele saab läheneda erinevalt, Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -