2018. aasta alguses avanes taas võimalus noortel ning nooremeelsetel kandideerida ENLi vabatahtlikuks. ENLi vabatahtlike ülesanneteks on suhtlemine hooajakoolide koolitajatega, vaba aja programmi ettevalmistamine,  üldise korraldusega tegelemine, info levitamine ning sponsorite leidmine. Vabatahtlike kandideerimisprotsessis osales 21 noort, kellest osutus valituks üheksa.

29. märtsil kohtusid esmakordselt need üheksa noort üksteisega silmast-silma ENLi kontoris.  Kohtumise peaeesmärkideks oli vabatahtlike omavaheline tutvumine ning Kevadseminari esmaste plaanide arutamine.

Kohtumise jooksul toimusid põnevad tutvumismängud, ringkäik ENLi kontoris ning anti ülevaade ENList kui organisatsioonist. Samuti külastati teatrit von Krahl, kus toimub 2018. aasta Kevadseminar. Külastusel said vabatahtlikud ülevaate tingimustest, kus peagi tegutsema hakatakse.

Viidi ellu ka rühmatöid, mille käigus noored õppisid üksteist rohkem tundma ning said ülevaate neid ees ootavatest kohustustest.

Päev oli koostöine, meeldejääv ning andis vabatahtlikele võimaluse omavahel tutvumiseks.

ENLi korraldusmeeskond 2018/2019

Sisukorraldus: Kaisa Saluste, Keidi Kaitsa
Meelelahutus: Ele Laks, Maris Praats
Meedia: Ave-Liis Kivest, Madis U. Teuli
Sponsorlus: Annemari Koller, Triinu Kopelmäe, Jarmo Noorsalu

 


Related Posts

Uudised

ENLi Osalusbooklet

2018. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit igale Eesti omavalitsusele 750€ suurust toetust noorte osaluse arendamiseks. Toetuse eesmärgiks on luua igas KOVis vähemalt üks uus noorte osalusvõimalus. Osalusvõimaluste loomine on mahukas protsess, millele saab läheneda erinevalt, Read more…

Uudised

Kaasan Noort märgis 2017

“Kaasan noort” märgis on tunnustuseks kohalikele omavalitsustele, kes kaasavad või soovivad kaasata noori ja hindavad nende panust otsustusprotsessides. Märgis omistatakse kohalikele omavalitsustele, kes täidavad märgise kriteeriume: Kohalik omavalitsus soodustab noorte kaasamist (ideetasandil); Kohalik omavalitsus toetab Read more…

Uudised

Osaluskogude visioon 2020

Valminud on osaluskogude visioon 2020. Kogu visiooni sisu võib võtta kokku motoga „Igale noorele võimalus osaleda.“ Täpsemad eesmärgid aastaks 2020 on järgmised: 1. noorte osalusvõimalused on suurenenud; 2. traditsiooniliste osalusvormide jätkusuutlik areng on toetatud; 3. Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -