19.-20. mail toimus Teater Von Krahlis Eesti Noorteühenduste Liidu Kevadseminar, mis keskendus võrgustumisele ning selle kaudu pikaajalisema mõju saavutamisele.

Kahe päeva jooksul toimus neli erinevat koolitusblokki, mida viisid ellu Roger Tibar ja Kai Klandorf. Roger Tibar juhendas ja koolitas osaluskogusid ning Kai Klandorf ENLi liikmeid ning noorteorganisatsioone. Osaluskogude koolitusblokkide ajal koorusid välja neli olulisemat valdkonda, mis mõjutavad osalusmaastikul tegutsemist: turundus ja jätkusuutlikkus, strateegiline planeerimine, ressursside jagamine ja teadlikkuse suurendamine.

Teadlikkuse suurendamise töögrupis selgus, et nooreni jõuda, peab infot edastama talle personaalselt. Töögrupp seadis enda eesmärgiks kutsuda üles osaluskogusid koolide külastamiseks 2018. aasta sügisel. Ressurside jagamise töögrupi lõpplahenduseks on foorumi loomine, kus on võimalik ligi pääseda teiste osaluskogude infole. Foorumi eesmärgiks on parandada suhtlust osaluskogude vahel kui ka jõuda olukorrani, kus osaluskogud ei hakka neile uutes olukordades jalgratast leiutama, vaid saavad enda tegevusi planeerida kellegi teise näite põhjal. Turunduse ja jätkusuutlikuse töögrupp jõudis välja plaanini, mille alusel luuakse osaluskogudele ühtne turundusstrateegia, et info osaluskogudest jõuaks ka inimesteni, kes ise osaluskogudes ei tegutse. Strateegilise planeerimise töögrupi lahenduseks on luua osaluskogudele ühtne infosüsteem, mis kattub osaliselt ressursside jagamise töögrupi ideega. Samuti soovitakse luua osaluskogudele ühtset süsteemi, mille alusel järgivad osaluskogud sarnaseid eesmärke enda tegevusi planeerides. Ideedega, mis töögruppides tekkisid, tegeletakse 2018. aastal ning eelduste põhjal ka 2019. aastal edasi.

Lennukaid ideid ning jaksu osaluskogulastele ideede elluviimisel!


Related Posts

Uudised

Noortevolikogu loomine

Haldusreformi valguses toimuvad mitmed muudatused ka noorte osalusmaastikul. Lisaks uutele osalusvormidele tuleb üha enam uudiseid ka nendest kohalikest omavalitsustest, kes soovivad või plaanivad luua oma noortevolikogu. Endise Tõrva linna, nüüdse Tõrva valla noorena on mul Read more…

Uudised

ENLi Osalusbooklet

2018. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit igale Eesti omavalitsusele 750€ suurust toetust noorte osaluse arendamiseks. Toetuse eesmärgiks on luua igas KOVis vähemalt üks uus noorte osalusvõimalus. Osalusvõimaluste loomine on mahukas protsess, millele saab läheneda erinevalt, Read more…

Uudised

ENLi vabatahtlike esimene kohtumine

2018. aasta alguses avanes taas võimalus noortel ning nooremeelsetel kandideerida ENLi vabatahtlikuks. ENLi vabatahtlike ülesanneteks on suhtlemine hooajakoolide koolitajatega, vaba aja programmi ettevalmistamine,  üldise korraldusega tegelemine, info levitamine ning sponsorite leidmine. Vabatahtlike kandideerimisprotsessis osales 21 Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -