19.-20. mail toimus Teater Von Krahlis Eesti Noorteühenduste Liidu Kevadseminar, mis keskendus võrgustumisele ning selle kaudu pikaajalisema mõju saavutamisele.

Kahe päeva jooksul toimus neli erinevat koolitusblokki, mida viisid ellu Roger Tibar ja Kai Klandorf. Roger Tibar juhendas ja koolitas osaluskogusid ning Kai Klandorf ENLi liikmeid ning noorteorganisatsioone. Osaluskogude koolitusblokkide ajal koorusid välja neli olulisemat valdkonda, mis mõjutavad osalusmaastikul tegutsemist: turundus ja jätkusuutlikkus, strateegiline planeerimine, ressursside jagamine ja teadlikkuse suurendamine.

Teadlikkuse suurendamise töögrupis selgus, et nooreni jõuda, peab infot edastama talle personaalselt. Töögrupp seadis enda eesmärgiks kutsuda üles osaluskogusid koolide külastamiseks 2018. aasta sügisel. Ressurside jagamise töögrupi lõpplahenduseks on foorumi loomine, kus on võimalik ligi pääseda teiste osaluskogude infole. Foorumi eesmärgiks on parandada suhtlust osaluskogude vahel kui ka jõuda olukorrani, kus osaluskogud ei hakka neile uutes olukordades jalgratast leiutama, vaid saavad enda tegevusi planeerida kellegi teise näite põhjal. Turunduse ja jätkusuutlikuse töögrupp jõudis välja plaanini, mille alusel luuakse osaluskogudele ühtne turundusstrateegia, et info osaluskogudest jõuaks ka inimesteni, kes ise osaluskogudes ei tegutse. Strateegilise planeerimise töögrupi lahenduseks on luua osaluskogudele ühtne infosüsteem, mis kattub osaliselt ressursside jagamise töögrupi ideega. Samuti soovitakse luua osaluskogudele ühtset süsteemi, mille alusel järgivad osaluskogud sarnaseid eesmärke enda tegevusi planeerides. Ideedega, mis töögruppides tekkisid, tegeletakse 2018. aastal ning eelduste põhjal ka 2019. aastal edasi.

Lennukaid ideid ning jaksu osaluskogulastele ideede elluviimisel!


Related Posts

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Rõuge Noortevolikogu Koostöö Pärnu linna Noortekoguga

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Rõuge Noortevolikogu projekte “Rõuge Noortevolikogu kohtumised koolidega ja Rõuge Noortevolikogu Koostöö Pärnu linna Noortekoguga” Projekti tegevuste kirjeldus Projekti toimus kolmest tegevusest: kohtumine Pärnu linna noortekoguga, Rõuge noortevolikogu arendamise koosolek Read more…

Uudised

Noorte osaluse fond: Model United Nations of Tallinn 2018

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldasid Tallinna Saksa Gümnaasiumi noored projekti Model United Nations of Tallinn 2018. Projekti tegevuste kirjeldus Model United Nations (MUN) on konverents, mis simuleerib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tööd. Read more…

Uudised

Noorte osaluse fond: Tartu 2018 – Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioon

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Tegusad Eesti Noored projekti Tartu 2018 – Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioon Projekti tegevuste kirjeldus MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN) on üle-Eestiline kodanikuharidust pakkuv poliitiliselt neutraalne noorteorganisatsioon. Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -