19.-20. mail toimus Teater Von Krahlis Eesti Noorteühenduste Liidu Kevadseminar, mis keskendus võrgustumisele ning selle kaudu pikaajalisema mõju saavutamisele.

Kahe päeva jooksul toimus neli erinevat koolitusblokki, mida viisid ellu Roger Tibar ja Kai Klandorf. Roger Tibar juhendas ja koolitas osaluskogusid ning Kai Klandorf ENLi liikmeid ning noorteorganisatsioone. Osaluskogude koolitusblokkide ajal koorusid välja neli olulisemat valdkonda, mis mõjutavad osalusmaastikul tegutsemist: turundus ja jätkusuutlikkus, strateegiline planeerimine, ressursside jagamine ja teadlikkuse suurendamine.

Teadlikkuse suurendamise töögrupis selgus, et nooreni jõuda, peab infot edastama talle personaalselt. Töögrupp seadis enda eesmärgiks kutsuda üles osaluskogusid koolide külastamiseks 2018. aasta sügisel. Ressurside jagamise töögrupi lõpplahenduseks on foorumi loomine, kus on võimalik ligi pääseda teiste osaluskogude infole. Foorumi eesmärgiks on parandada suhtlust osaluskogude vahel kui ka jõuda olukorrani, kus osaluskogud ei hakka neile uutes olukordades jalgratast leiutama, vaid saavad enda tegevusi planeerida kellegi teise näite põhjal. Turunduse ja jätkusuutlikuse töögrupp jõudis välja plaanini, mille alusel luuakse osaluskogudele ühtne turundusstrateegia, et info osaluskogudest jõuaks ka inimesteni, kes ise osaluskogudes ei tegutse. Strateegilise planeerimise töögrupi lahenduseks on luua osaluskogudele ühtne infosüsteem, mis kattub osaliselt ressursside jagamise töögrupi ideega. Samuti soovitakse luua osaluskogudele ühtset süsteemi, mille alusel järgivad osaluskogud sarnaseid eesmärke enda tegevusi planeerides. Ideedega, mis töögruppides tekkisid, tegeletakse 2018. aastal ning eelduste põhjal ka 2019. aastal edasi.

Lennukaid ideid ning jaksu osaluskogulastele ideede elluviimisel!


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Järvamaa noorte võrgustiku loomine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Järvamaa Noortekogu projekti Järvamaa noorte võrgustiku loomine Projekti tegevuste kirjeldus Projekti “Järvamaa noorte võrgustiku loomine” peamine eesmärk oli luua side Järvamaa Noortekogu, Paide linna noortevolikogu, Türi noortevolikogu Read more…

Uudised

ENLi Suvekool 2018: Andmekaitse seaduse muudatused

31. juulist kuni 2. augustini toimus Nelijärve puhkekeskuses Eesti Noorteühenduste Liidu Suvekool. Selle aasta suvekoolis käis muuhulgas noorteühendustele rääkimas Andmekaitse Inspektsioonist Liisa Ojaku sellest, mida tähendab 25. mail kehtestatud andmekaitse üldmäärus noorteühendustele ning kuidas peaks toimima, et Read more…

Uudised

Pärnumaa Noortekogu Suvekool

Osaluskogu tegevustes osaledes eeldatakse noortelt, et nende kohustuseks on ainult vallavanemaga kohtumine kord kvartalis või rääkimine poliitilistel teemadel, mis noori puudutavad. Osaluskogus tegutsedes on aga võimalik astuda tavapärasest kastist välja ning teha midagi uudset. Uudne Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -